Logo

Vi anbefaler

Trenger du en håndverker eller en annen tjenesteyter? Her finner du en liste over noen vi kjenner til og kan anbefale våre kunder.  Referer gjerne til Elektrokompetanse AS.

Rørlegger  -  Moderne VVS v/ Geir Kjær (mobil: 92220560)

Rørlegger  -  Komplett Rørservice v/ Thomas (mobil: 90232222)

Rørlegger  -  Oslo Rørl.& Entr.bedrift v/ Kenneth (mobil: 47381549)

Maler  -  Color Companiet v/ Eric Nicolaysen (mobil: 90188744)

Maler  -  Bjørn Knutsen (mobil: 95061620)

Snekker  -  Tømremester Eirik Gundersen (mobil: 90913222)

Snekker  -  Geir Ruud (mobil: 47041143)

Snekker  -  Tømremester Inge Aslaksrud (mobil: 92035929)

Snekker  -  Kampen Bygg og Vedlikehold v/ Andrè (mobil: 92024068)

Parkettsliper  -  Adler Parkettsliperi v/ Roy Hernandez (mobil: 97975097)

Svakstrøm  -  Oslo & Akershus Svakstrøm v/ Tom Strande (mobil: 47376970)

Anleggsentrepenør  -  Miljø- og Graveservice v/ Øyvind Meidel (mobil: 93239225)

Profilerings- og teknisk bekledning  -  Christiania Sport v/ Birger Bjune (mobil: 90847188)

Totalrehabilitering   -   Vedlikeholdssentralen v/ Jan Holdsten (mobil:90740545)